FANDOM


Icon-zi-o
This article is about a/an transformation device in Kamen Rider Zi-O.
Mirai Driver

Mirai Driver

The Mirai Driver (ミライドライバー Mirai Doraibā)[1] is a transformation device in Kamen Rider Zi-O. After being equipped with different accessories, it becomes the Shinobi Driver of Kamen Rider Shinobi, the Hattari Driver of Kamen Rider Hattari, the Quiz Driver of Kamen Rider Quiz, the Kikai Driver of Kamen Rider Kikai, or the Ginga Driver of Kamen Rider Ginga. It is aesthetically similar to the original Ziku-Driver, but solid grey and without a digital clock display. Although the Driver's variations are aesthetically identical, they function differently and feature different technology.


Notes

 • Coincidentally, all Future Riders' transformation jingles have repeating syllables.
  • Shinobi Driver: Dare ja? Ore ja! Ninja!
  • Hattari Driver: Fundari? Kettari? Hattari!
  • Quiz Driver: Fashion, Passion, Question!
  • Kikai Driver: Dekai! Hakai! Gokai!
  • Ginga Driver: Gin-gin-gira-gira-galaxy! Uchū no kanata no Fantasy!
   • Alluding to Kamen Rider Woz's use of the Future Riders' powers, his personal MiRidewatch follows this trend to a degree: Sugoi! Jidai! Mirai! Kamen Rider Woz! Woz!

Appearances

References

Sougo Tokiwa (future, Mirror World) - Geiz Myokoin - Woz (black, white)
Future Kamen Riders
2022: Rentaro Kagura - Isamichi Konjo
2040: Mondo Douan
2121: Rento Makina
Ginga
Rider Time Ryuki Riders
Ishihashi - Tozuka - Kimura - Ishida - Abyss - Odin
Other Riders
G3 Team - Shun Kageyama (Worm)
Movie-exclusive Riders
Barx - Kagen - Jogen
Ziku-Driver - Ridewatches - BeyonDriver - Mirai Driver (Shinobi, Hattari, Quiz, Kikai, Ginga) - Zikan Girade - Zikan Zax - Ride HeiSaber - Zikan Despear - Saikyo Girade - Zikan Jaclaw - Faizphone X - Taka Watchroid - Kodama Suika Arms - Ride Striker - Time Mazine - Kurogane Oogama - Unnamed Giant Wasp Mecha
Others/Terminology
Rider Armors - Ridewatch Holder - Oma Advent Calendar - Future Note - Time Break/Burst
Allies
9 5 DO: Geiz Myoukouin - Tsukuyomi - Junichiro Tokiwa
Others
Futaros - Ataru Hisanaga - Shingo Hisanaga - Iroha Kagura - Master Gamano - Sara - Ms. Sailor
Resistance: Resistance Captain
Agito: Shouichi Tsugami - Takahiro Omuro
Ryuki: Shinji Kido - Dark Shinji - Ren Akiyama - Takeshi Asakura - Miyuki Tezuka - Jun Shibaura - Goro Yura - Kamen Rider Odin
555: Takumi Inui - Masato Kusaka
Blade: Kazuma Kenzaki - Hajime Aikawa
Hibiki: Tomizo Todayama - Kyosuke Kiriya
Kabuto: Arata Kagami - Sou Yaguruma
Den-O: Ryotaro Nogami - Yuto Sakurai
Kiva: Jiro
Decade: Tsukasa Kadoya - Daiki Kaito
OOO: Eiji Hino
Fourze: Gentaro Kisaragi
Wizard: Haruto Soma - Kosuke Nitoh
Gaim: Kouta Kazuraba - Kaito Kumon
Drive: Go Shijima
Ghost: Takeru Tenkuji - Makoto Fukami
Ex-Aid: Emu Hojo - Hiiro Kagami - Kuroto Dan
Build: Sento Kiryu - Ryuga Banjo - Kazumi Sawatari - Gentoku Himuro
Others
Chuta Ohsugi - Daita Kondou - Chikao Nezu - Hina Izumi - Shibuya Hachioji - Narita Kisarazu - Misora Isurugi - Owner - Momotaros - Urataros - Kintaros - Ryutaros - Daisuke Okubo - Amane Kurihara - Mana Kazaya - Riki - Ramon - Deneb - Krim Steinbelt
Swartz - Heure - Ora
Movie Exclusive
Tid
Another Build - Another Ex-Aid - Another Fourze - Another Faiz - Another Wizard - Another OOO - Another Gaim - Another Den-O - Another Double - Another Kuuga - Another Ghost - Another Shinobi - Another Quiz - Another Ryuga - Another Kikai - Another Zi-O - Another Ryuki - Another Blade - Another Agito (troops) - Another Hibiki - Another Kiva - Another Kabuto
Other Villains
Kasshin - Humanoise - Yaminin - Dustards - Worms
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.