FANDOM


Icon-zi-o
This article is about a/an robot in Kamen Rider Zi-O.

Kurogane Oogama (クロガネオオガマ Kurogane Oogama, lit. "Iron Giant Toad") is a toad-based robot that supplies weapons, armor and other equipment to Kamen Rider Shinobi. It can transform from Toad Mode to a humanoid Robot Mode.

History

In a dream of New Year's Day 2022 experienced by Sougo Tokiwa on January 1st, 2019, the Kurogane Oogama appears to transform Rentaro Kagura into Kamen Rider Shinobi so he can save Sougo from the Dustards. Happy New Woz 2019

Notes

Appearances

Sougo Tokiwa (Oma Zi-O, Mirror World) - Geiz Myokoin - Woz (black, white) - Tsukuyomi
Future Kamen Riders
2022: Rentaro Kagura - Isamichi Konjo
2040: Mondo Douan
2121: Rento Makina
Ginga
Rider Time Ryuki Riders
Ishihashi - Tozuka - Kimura - Ishida - Abyss - Odin
Another World Riders
G4 - Fuma - Dark Ghost - Rey - Katsumi Daido - White Woz - Yuuki
Other Riders
G3 Team - Shun Kageyama (Worm)
Movie-exclusive Riders
SOUGO Tokiwa - Kagen - Jogen
Ziku-Driver - Ridewatches - BeyonDriver - Mirai Driver (Shinobi, Hattari, Quiz, Kikai, Ginga) - Zikan Girade - Zikan Zax - Ride HeiSaber - Zikan Despear - Saikyo Girade - Zikan Jaclaw - Faizphone X - Taka Watchroid - Kodama Suika Arms - Ride Striker - Time Mazine - Kurogane Oogama - Unnamed Giant Wasp Mecha - Neo Decadriver - Neo Diendriver
Others/Terminology
Rider Armors - Ridewatch Holder - Oma Advent Calendar - Future Note - Time Break/Burst/Explosion
Allies
9 5 DO: Geiz Myokoin - Tsukuyomi - Junichiro Tokiwa
Others
Futaros - Ataru Hisanaga - Shingo Hisanaga - Iroha Kagura - Master Gamano - Sara - Ms. Sailor - Oda Nobunaga - Clara Steinbelt
Resistance: Resistance Captain
Agito: Shouichi Tsugami - Takahiro Omuro
Ryuki: Shinji Kido - Dark Shinji - Ren Akiyama - Takeshi Asakura - Miyuki Tezuka - Jun Shibaura - Goro Yura
555: Takumi Inui - Masato Kusaka
Blade: Kazuma Kenzaki - Hajime Aikawa
Hibiki: Tomizo Todayama - Kyosuke Kiriya
Kabuto: Arata Kagami - Sou Yaguruma
Den-O: Ryotaro Nogami - Yuto Sakurai
Kiva: Jiro
Decade: Tsukasa Kadoya - Daiki Kaito
OOO: Eiji Hino - Michal Minato
Fourze: Gentaro Kisaragi
Wizard: Haruto Soma - Kosuke Nitoh
Gaim: Kouta Kazuraba - Kaito Kumon
Drive: Go Shijima - Chase
Ghost: Takeru Tenkuji - Makoto Fukami
Ex-Aid: Emu Hojo - Hiiro Kagami - Kuroto Dan
Build: Sento Kiryu - Ryuga Banjo - Kazumi Sawatari - Gentoku Himuro
Others
Chuta Ohsugi - Daita Kondou - Chikao Nezu - Hina Izumi - Shibuya Hachioji - Narita Kisarazu - Misora Isurugi - Master of Fumen - Owner - Momotaros - Urataros - Kintaros - Ryutaros - Daisuke Okubo - Amane Kurihara - Mana Kazaya - Riki - Ramon - Deneb - Krim Steinbelt
Swartz - Heure - Ora
Movie Exclusive
Tid
SOUGO Tokiwa - Kagen - Jogen - Woz
Another Build - Another Ex-Aid - Another Fourze - Another Faiz - Another Wizard - Another OOO - Another Gaim - Another Den-O - Another Double - Another Kuuga - Another Ghost - Another Shinobi - Another Quiz - Another Ryuga - Another Kikai - Another Zi-O (II) - Another Ryuki - Another Blade - Another Agito (troops) - Another Hibiki - Another Kiva - Another Kabuto - Another Drive - Another Decade
Other Villains
Kasshin - Humanoise - Yaminin - Dustards - Worms
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.