FANDOM


Icon-stronger
This article is about a/an song in Kamen Rider Stronger.

Kabutorow Boogie is an insert song from Kamen Rider Stronger. It was performed by Ichiro Mizuki, Mitsuko Horie & Columbia Yurikago-Kai.


description to be added

Romanized Lyrics

Original Japanese lyrics Approximate translation into English

Bugi ugi bugi ugi
Kabutoroo bugi ugi
Sutorongaa ga notta-zo
Kabutoroo ni notta-zo
Goo go goo goo go goo
Sore yuke jisoku wa sanbyaku kiro da
Denki enerugii de bariki wa batsugun
Houden dasshu da bugi ugi
Burakku satan mo medama wo shirokuro
Sutorongaa no mashin wa kabutoroo
Kabutoroo bugi ugi
Kabutoroo bugi

Bugi ugi bugi ugi
Tentoroo bugi ugi
Takkuru ga notta-zo
Tentoroo ni notta-zo
Goo go goo goo go goo
Sore yuke jisoku wa nihyaku to gojuu
Denpa enerugii de shaapu na ugoki
Suupaa weibu da bugi ugi
Burakku satan mo kowaku wa nai no sa
Takkuru no mashin wa tentoroo
Tentoroo bugi ugi
Tentoroo bugi

Bugi ugi bugi ugi
Kabutoroo to tentoroo
Kabutoroo ga janpu da
Tentoroo mo janpu da
Goo go goo goo go goo
Yuku-zo takkuru okkee sutorongaa
Daburu mashin de kokyuu mo pittari
Abekku atakku bugi ugi
Burakku satan no ootobai tai de mo
Daburu mashin ni wa kanawanai
Kabutoroo bugi ugi
Tentoroo ugi


REPLACE WITH ENGLISH LYRICS

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.