Zi-O
Icon-zi-o.png This article is about a/an character in Kamen Rider Zi-O.

Eri Ogawa is the fiancé of Ren Akiyama who works as a nurse in a hospital.

Biography

Rider Time Ryuki

In 2019, Eri Ogawa becomes a nurse in a hospital as the dying Ren promised Shinji to watch over her. She is seen taking care of a patient named Juna Kakii.

Appearances

Icon-ryuuki.png Kamen Rider Ryuki
The 13 Kamen Riders
Shinji Kido - Ren Akiyama - Masashi Sudo - Shuichi Kitaoka - Miyuki Tezuka - Jun Shibaura - Takeshi Asakura - Satoru Tojo - Mitsuru Sano - Kamen Rider Odin - Goro Yura
Movie/Special Exclusive: Koichi Sakakibara - Itsuro Takamizawa - Miho Kirishima - Dark Shinji
Stageshow Exclusive: Kamen Rider Papillon - Kamen Rider Cerberus
The Alternatives
Hajime Nakamura - Hideyuki Kagawa
Arsenal
Transformation Devices
Card Decks - V Buckle - Advent Cards
Visors
Dragvisor - Darkvisor - Scissorsvisor - Magnuvisor - Evilvisor - Metalvisor - Venovisor - Destvisor - Gazellevisor - Biovisor - Blancvisor - Blackdragvisor - Goldvisor - Slashvisor - Abyssvisor
Sword Vents
Ridesaber - Dragsaber - Winglancer - Venosaber - Wingslasher - Goldsabers - Dragsaber (Ryuga) - Abysssaber - Slashdagger
Strike Vents
Dragclaw - Scissorspinch - Gigahorn - Metalhorn - Destclaws - Dragclaw (Ryuga) - Abyssclaw
Guard Vents
Dragshield - Wingwall - Shelldefense - Gigaarmor Wingshield - Dragshield (Ryuga) - Goldshield
Shoot Vents
Gigacannon - Gigalauncher
Swing Vents
Evilwhip
Spin Vents
Gazellestab
Hold Vents
Bio-Winder
Vehicles
Rideshooter - Dragranzer (Bike Mode) - Darkraider (Bike Mode) - Psycoroader
Kanzaki family
Yui Kanzaki - Shiro Kanzaki - Sanako Kanzaki
ORE Journal
Daisuke Okubo - Reiko Momoi - Nanako Shimada - Megumi Asano
Mirror Monsters
The Contract Monsters: Dragreder - Darkwing - Volcancer - Magnugiga - Evildiver - Metalgelas - Venosnaker - Genocider - Destwilder - Gigazelle (Contract Monster) - Goldphoenix - Biogreeza - Blancwing - Dragblacker - Psyco-Rogue
Wild Mirror Monsters: Spiders (Dispider - Mispider - Respider - Solospider) - Zelles (Gigazelle - Megazelle - Magazelle - Negazelle - Omegazelle) - Zebraskulls (Iron - Bronze) - Boarders (Wildboarder - Shieldboarder) - Biters (Zenobiter - Terabiter) - Krakens (Bakraken - Wiskraken) - Gulds (GuldThunder - GuldStorm - GuldMirage) - Abyss (Abysshammer - Abysslasher - Abyssodon) - Buzzstingers (Hornet - Bee - Wasp - Frost - Broom) - Sheerghosts (Sheerghost - Raydragoon - Hydragoon) - Deadlemur - Gelnewt - Sonorabuma - Brobajell - Fake Kamen Rider Agito
View • [Edit]
Sougo Tokiwa (Over Quartzer) - Geiz Myokoin - Woz (black, white, red) - Tsukuyomi
Other Sougo Tokiwa variations
Ohma Zi-O - Mirror World - Leader of Quartzer - B - C - D - E - F - Robot Sougo - True Sougo
Future Kamen Riders
2022 (Rentaro Kagura - Isamichi Konjo) - 2040 (Mondo Douan) - 2121 (Rento Makina) - Kamen Rider Ginga
Rider Time Ryuki Riders
Ishihashi - Tozuka - Kimura - Ishida - Abyss - Odin
Another World Riders
G4 - Fuma - Dark Ghost - Rey - Katsumi Daido - White Woz - Yuuki
Other Riders
G3 Team - Shun Kageyama (Worm)
Movie-exclusive Riders
SOUGO Tokiwa - Kagen - Jogen - Soreo Hiden
Stageshow-exclusive Riders
Hiryu Kakogawa - Red Woz
Transformation Devices
Ziku-Driver - Ohma Zi-O Driver - Beyondriver - Miraidriver (Shinobi, Hattari, Quiz, Kikai, Ginga) - NeoDecadriver - NeoDiendriver - K-Touch 21
Ridewatch-related
Ridewatches - Miridewatches- Ridewatch Holder - Ridewatch Daizer - Faizphone X - Taka Watchroid - Kodama Suika Arms
Weapons
Zikan Girade - Zikan Zax - Ride HeiSaber - Zikan Despear - Saikyo Girade - Zikan Jaclaw - Barlckxs' Sword
Vehicles
Ride Striker - Time Mazine - Dai Mazine - Karakuri Robos (Kurogane Oogama - Unnamed Wasp-based Karakuri Robo)
Others/Terminology
Rider Armors - Oma Advent Calendar - Future Note - Time Finishers
Allies
9 5 DO: Geiz Myokoin - Tsukuyomi - Junichiro Tokiwa
Others
Futaros - Ataru Hisanaga - Shingo Hisanaga - Iroha Kagura - Master Gamano - Sara - Ms. Sailor - Oda Nobunaga - Clara Steinbelt - Gyuzo - Pietro - Resistance Captain
Kuuga: Yusuke Godai
Agito: Shoichi Tsugami - Takahiro Omuro
Ryuki: Shinji Kido - Dark Shinji - Ren Akiyama - Takeshi Asakura - Miyuki Tezuka - Jun Shibaura - Goro Yura
555: Takumi Inui - Masato Kusaka
Blade: Kazuma Kenzaki - Hajime Aikawa
Hibiki: Hitoshi Hidaka - Tomizo Todayama - Kyosuke Kiriya
Kabuto: Soji Tendo - Arata Kagami - So Yaguruma
THE FIRST/THE NEXT: Takeshi Hongo - Katsuhiko Yano - Shiro Kazami
Den-O: Ryotaro Nogami - Yuto Sakurai
Kiva: Wataru Kurenai - Jiro
Decade: Tsukasa Kadoya - Daiki Kaito - Yusuke Onodera - Natsumi Hikari
G: Goro
W: Philip & Shotaro Hidari - Ryu Terui
OOO: Eiji Hino - Michal Minato - Akira Date - Shintaro Goto
Fourze: Gentaro Kisaragi
Wizard: Haruto Soma - Kosuke Nitoh
Gaim: Kouta Kazuraba - Kaito Kumon - Takatora Kureshima
Drive: Shinnosuke Tomari - Go Shijima - Chase - Brain
Ghost: Takeru Tenkuji - Makoto Fukami
Kuuga (manga): Yusuke Godai
Amazons: Haruka Mizusawa - Jin Takayama
Ex-Aid: Emu Hojo - Hiiro Kagami - Kiriya Kujo - Kuroto Dan - Masamune Dan
Kamen Sentai Gorider: Aka-Rider - Ao-Rider - Ki-Rider - Momo-Rider - Mido-Rider
Build: Sento Kiryu - Ryuga Banjo - Kazumi Sawatari - Gentoku Himuro - Evolto
Zero-One: Aruto Hiden - Isamu Fuwa - Yua Yaiba - Jin - Horobi
Others
Chuta Ohsugi - Daita Kondou - Chikao Nezu - Hina Izumi - Shibuya Hachioji - Narita Kisarazu - Misora Isurugi - Master of Fumen - Owner - Momotaros - Urataros - Kintaros - Ryutaros - Eri Ogawa - Daisuke Okubo - Amane Kurihara - Mana Kazaya - Riki - Ramon - Deneb - Krim Steinbelt - Takeshi Kinashi - Izu - Shesta - Jun Fukuzoe - Sanzo Yamashita - Narutaki
Swartz - Heure - Ora
Movie Exclusive
Tid - Finis
SOUGO Tokiwa - Kagen - Jogen - Woz
Another Build - Another Ex-Aid - Another Fourze - Another Faiz - Another Wizard - Another OOO - Another Gaim - Another Ghost - Another Double - Another Den-O - Another Kuuga - Another Shinobi - Another Quiz - Another Ryuga - Another Kikai - Another Zi-O (II) - Another Ryuki - Another Blade - Another Agito (troops) - Another Hibiki - Another Kiva - Another Kabuto - Another Drive - Another Decade
Movie-exclusive Another Riders
Another Zero-One - Another 1 - Another Diend
Stageshow-exclusive Another Riders
Another Rider - No Rider - Another Ohma Zi-O
Other Villains
Kasshine - Humanoise - Worms - Elementary Inves - Trilobite Magia - Battle Magia
Niji no Hebi: Yaminin - Dustards
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.