FANDOM


Icon-zi-o
This article is about a/an monster form used by several identities in Kamen Rider Zi-O.
KRZiO-Another Fourze

Another Fourze

Another Fourze (アナザーフォーゼ Anazā Fōze) is a Another Riders with several different identities:

Known Identities

Forms

Another Fourze
KRZiO-Another Fourze

Another Fourze

"Fourze!"
―Transformation announcement[src]
  • Height: 200 cm
  • Weight: 95 kg
  • Creator: Swartz (First)
    Hiryu Kakogawa (Second)
  • Year of Origin: 2011
  • Position of year: Left shoulder
  • Name and position: "FOURZE"; Right shoulder.
Powers and Abilities


Appearances

See Also

References

Sougo Tokiwa (future, Mirror World) - Geiz Myokoin - Woz (black, white)
Future Kamen Riders
2022: Rentaro Kagura - Isamichi Konjo
2040: Mondo Douan
2121: Rento Makina
Ginga
Rider Time Ryuki Riders
Ishihashi - Tozuka - Kimura - Ishida - Abyss - Odin
Other Riders
G3 Team - Shun Kageyama (Worm)
Movie-exclusive Riders
Barx - Kagen - Jogen
Ziku-Driver - Ridewatches - BeyonDriver - Mirai Driver (Shinobi, Hattari, Quiz, Kikai, Ginga) - Zikan Girade - Zikan Zax - Ride HeiSaber - Zikan Despear - Saikyo Girade - Zikan Jaclaw - Faizphone X - Taka Watchroid - Kodama Suika Arms - Ride Striker - Time Mazine - Kurogane Oogama - Unnamed Giant Wasp Mecha
Others/Terminology
Rider Armors - Ridewatch Holder - Oma Advent Calendar - Future Note - Time Break/Burst
Allies
9 5 DO: Geiz Myoukouin - Tsukuyomi - Junichiro Tokiwa
Others
Futaros - Ataru Hisanaga - Shingo Hisanaga - Iroha Kagura - Master Gamano - Sara - Ms. Sailor
Resistance: Resistance Captain
Agito: Shouichi Tsugami - Takahiro Omuro
Ryuki: Shinji Kido - Dark Shinji - Ren Akiyama - Takeshi Asakura - Miyuki Tezuka - Jun Shibaura - Goro Yura - Kamen Rider Odin
555: Takumi Inui - Masato Kusaka
Blade: Kazuma Kenzaki - Hajime Aikawa
Hibiki: Tomizo Todayama - Kyosuke Kiriya
Kabuto: Arata Kagami - Sou Yaguruma
Den-O: Ryotaro Nogami - Yuto Sakurai
Kiva: Jiro
Decade: Tsukasa Kadoya - Daiki Kaito
OOO: Eiji Hino
Fourze: Gentaro Kisaragi
Wizard: Haruto Soma - Kosuke Nitoh
Gaim: Kouta Kazuraba - Kaito Kumon
Drive: Go Shijima
Ghost: Takeru Tenkuji - Makoto Fukami
Ex-Aid: Emu Hojo - Hiiro Kagami - Kuroto Dan
Build: Sento Kiryu - Ryuga Banjo - Kazumi Sawatari - Gentoku Himuro
Others
Chuta Ohsugi - Daita Kondou - Chikao Nezu - Hina Izumi - Shibuya Hachioji - Narita Kisarazu - Misora Isurugi - Owner - Momotaros - Urataros - Kintaros - Ryutaros - Daisuke Okubo - Amane Kurihara - Mana Kazaya - Riki - Ramon - Deneb - Krim Steinbelt
Swartz - Heure - Ora
Movie Exclusive
Tid
Another Build - Another Ex-Aid - Another Fourze - Another Faiz - Another Wizard - Another OOO - Another Gaim - Another Den-O - Another Double - Another Kuuga - Another Ghost - Another Shinobi - Another Quiz - Another Ryuga - Another Kikai - Another Zi-O - Another Ryuki - Another Blade - Another Agito (troops) - Another Hibiki - Another Kiva - Another Kabuto
Other Villains
Kasshin - Humanoise - Yaminin - Dustards - Worms
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.