FANDOM


Icon-agito
This article is about a/an transformation gear in Kamen Rider Agito.

The Ank Point (アンクポイント Anku Pointo) is Kamen Rider Another Agito's transformation belt. The eye-like orb in the center of the belt is called the Philosopher's Stone (賢者の石 Kenja no Ishi) and it holds the Seed of Agito, the source of Another Agito's power. When not in use, it diffuses into the body at the molecular level. It solidifies around the waist through willpower before transformation.[1]

Another Rider

The Another Rider Another Agito also has a variation of the Ank Point on its waist. The color has been changed to solid yellow with red accents. It is unknown if it serves the same function as Kamen Rider Another Agito's Ank Point.


See also

Appearances


References

Icon-agito Kamen Rider Agito
Kamen Riders
Shouichi Tsugami - Makoto Hikawa - Ryo Ashihara - Kaoru Kino - Shiro Mizuki (Movie Exclusive) - Yukina Sawaki
Allies
Mana Kazaya - Professor Yoshihiko Misugi - Taichi Misugi - Dr. Higashi Kunieda
Tokyo Police Department
SAUL Team: Sumiko Ozawa - Takahiro Omuro
Police: Toru Hojo
The Akatsuki Survivors
Tomoko Miura - Saeko Shinohara - Aki Sakaki - Katsuhiko Sagara - Masumi Sekiya - Koji Majima - Jun Tachibana - Masahide Takashima - Kazuo Ashihara
The Lords
OverLord
The Els: El of the Water - El of the Wind - El of the Ground
Jaguar Lords - Tortoise Lords - Snake Lords - Crow Lords - Zebra Lords -Jackal Lords - Bee Lords - Stingray Lords - Fish Lords - Lizard Lords - Ant Lords
View • [Edit]
Sougo Tokiwa (Ohma Zi-O, Mirror World, Leader of Quartzer) - Geiz Myokoin - Woz (black, white, red) - Tsukuyomi
Future Kamen Riders
2022 (Rentaro Kagura - Isamichi Konjo) - 2040 (Mondo Douan) - 2121 (Rento Makina) - Kamen Rider Ginga
Rider Time Ryuki Riders
Ishihashi - Tozuka - Kimura - Ishida - Abyss - Odin
Another World Riders
G4 - Fuma - Dark Ghost - Rey - Katsumi Daido - White Woz - Yuuki
Other Riders
G3 Team - Shun Kageyama (Worm)
Movie-exclusive Riders
SOUGO Tokiwa - Kagen - Jogen - Soreo Hiden
Stageshow-exclusive Riders
Hiryu Kakogawa - Red Woz
Ziku-Driver - Ohma Zi-O Driver - Ridewatches - BeyonDriver - Mirai Driver (Shinobi, Hattari, Quiz, Kikai, Ginga) - Zikan Girade - Zikan Zax - Ride HeiSaber - Zikan Despear - Saikyo Girade - Zikan Jaclaw - Faizphone X - Taka Watchroid - Kodama Suika Arms - Ride Striker - Time Mazine - Dai Mazine - Karakuri Robos (Kurogane Oogama - Unnamed Wasp-based Karakuri Robo) - Neo Decadriver - Neo Diendriver - Barlckxs' Sword - Zamonas' Bowgun
Others/Terminology
Rider Armors - Ridewatch Holder - Ridewatch Daizer - Oma Advent Calendar - Future Note - Time Finishers
Allies
9 5 DO: Geiz Myokoin - Tsukuyomi - Junichiro Tokiwa
Others
Futaros - Ataru Hisanaga - Shingo Hisanaga - Iroha Kagura - Master Gamano - Sara - Ms. Sailor - Oda Nobunaga - Clara Steinbelt - Gyuzo - Pietro
Resistance: Resistance Captain
Kuuga: Yusuke Godai
Agito: Shouichi Tsugami - Takahiro Omuro
Ryuki: Shinji Kido - Dark Shinji - Ren Akiyama - Takeshi Asakura - Miyuki Tezuka - Jun Shibaura - Goro Yura
555: Takumi Inui - Masato Kusaka
Blade: Kazuma Kenzaki - Hajime Aikawa
Hibiki: Hitoshi Hidaka - Tomizo Todayama - Kyosuke Kiriya
Kabuto: Soji Tendo - Arata Kagami - So Yaguruma
THE FIRST/THE NEXT: Takeshi Hongo - Katsuhiko Yano - Shiro Kazami
Den-O: Ryotaro Nogami - Yuto Sakurai
Kiva: Wataru Kurenai - Jiro
Decade: Tsukasa Kadoya - Daiki Kaito
G: Goro
W: Philip & Shotaro Hidari - Ryu Terui
OOO: Eiji Hino - Michal Minato - Akira Date - Shintaro Goto
Fourze: Gentaro Kisaragi
Wizard: Haruto Soma - Kosuke Nitoh
Gaim: Kouta Kazuraba - Kaito Kumon - Takatora Kureshima
Drive: Shinnosuke Tomari - Go Shijima - Chase - Brain
Ghost: Takeru Tenkuji - Makoto Fukami
Kuuga (manga): Yusuke Godai
Amazons: Haruka Mizusawa - Jin Takayama
Ex-Aid: Emu Hojo - Hiiro Kagami - Kiriya Kujo - Kuroto Dan - Masamune Dan
Kamen Sentai Gorider: Aka-Rider - Ao-Rider - Ki-Rider - Momo-Rider - Mido-Rider
Build: Sento Kiryu - Ryuga Banjo - Kazumi Sawatari - Gentoku Himuro - Evolto
Zero-One: Aruto Hiden - Isamu Fuwa - Yua Yaiba - Jin - Horobi
Others
Chuta Ohsugi - Daita Kondou - Chikao Nezu - Hina Izumi - Shibuya Hachioji - Narita Kisarazu - Misora Isurugi - Master of Fumen - Owner - Momotaros - Urataros - Kintaros - Ryutaros - Eri Ogawa - Daisuke Okubo - Amane Kurihara - Mana Kazaya - Riki - Ramon - Deneb - Krim Steinbelt - Takeshi Kinashi - Izu - Shesta - Jun Fukuzoe - Sanzo Yamashita
Swartz - Heure - Ora
Movie Exclusive
Tid - Finis
SOUGO Tokiwa - Kagen - Jogen - Woz
Another Build - Another Ex-Aid - Another Fourze - Another Faiz - Another Wizard - Another OOO - Another Gaim - Another Ghost - Another Double - Another Den-O - Another Kuuga - Another Shinobi - Another Quiz - Another Ryuga - Another Kikai - Another Zi-O (II) - Another Ryuki - Another Blade - Another Agito (troops) - Another Hibiki - Another Kiva - Another Kabuto - Another Drive - Another Decade
Movie-exclusive Another Riders
Another Zero-One - Another 1 - Another Diend
Stageshow-exclusive Another Riders
Another Rider - No Rider - Another Ohma Zi-O
Other Villains
Kasshine - Humanoise - Worms - Trilobite Magia - Battle Magia
Niji no Hebi: Yaminin - Dustards
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.